Horská 166/27

Nezařazené

UPOZORNĚNÍ O MIMOŘÁDNÉM UZAVŘENÍ MŠ

Vážení rodiče,

vzhledem k vysoké nemocnosti zaměstnanců není v našich silách zajistit provoz na obou pracovištích.
Od 27. 1. 2022 bude v provozu pouze MŠ Markova, kam můžete přivést své děti.
Z důvodu vysokého výskytu nákazy nevíme, kdo další z pracovníků zůstane v neschopnosti po nadcházejícím víkendu, proto provoz necháme v tomto režimu do 4. 2. 2022.
Od 7. 2. 2022 se vrátíme do běžného provozu na MŠ Horská, pokud nás nezastihne karanténa.
V případě změn Vás budeme informovat.
Na lyžařský kurz budou děti odjíždět od MŠ Horská, vracet se budou na oběd na MŠ Markova.
Děkujeme za pochopení. 

Jaroslava Kalinová, ředitelka MŠ Čtyřlístek

 

Kalendář akcí – prosinec 2021

 

  2.12.  „Mikulášská nadílka“

  Navštíví nás Mikuláš s čertíkem a andílek

  v rámci spolupráce s rodiči.

  Děkujeme rodičům Smejkalovým od Aničky

  a rodičům Grusovým od Elišky.

                            Christmas | LearnEnglish Teens - British Council                                                                                                                        

 

14.12. „Putování za Betlémskou hvězdou“

                    Vybíráme 50,-Kč

 

16.12.  během dopoledne „Besídka pro děti“

          Dejte prosím dětem trošku cukroví.

 

 

Provoz mateřské školy v období letních prázdnin 2022

MATEŘSKÁ  ŠKOLA  „Čtyřlístek“, Liberec , Horská 166/27, příspěvková organizace

MŠ Horská bude uzavřena od 1.7. – 31.8.2022

V nutných případech je možné projednat s ředitelkou školy umístění dítěte do náhradního zařízení takto:

18.-22.7. 25.-29.7. 1.8.-5.8. 8.-12.8.
MŠ SLUNÍČKO

www.ms-slunicko.cz

 

 

a možnost využít                      

ZÁŽITKOVÉ TÁBORY pro děti  5-8 let a MINIMATEŘINKU, pořádané Domem dětí a mládeže Větrník

www.ddmliberec.cz

Možnost využít

zážitkové tábory pro děti  5-8 let a Minimateřinku, pořádané Domem dětí a mládeže Větrník

www.ddmliberec.cz

 

MŠ MOTÝLEK www.msmotylek.eu

 

 

a možnost využít                      

ZÁŽITKOVÉ TÁBORY pro děti  5-8 let a MINIMATEŘINKU, pořádané Domem dětí a mládeže Větrník

www.ddmliberec.cz

   
       
       

 

Přijímání přihlášek  do náhradního zařízení  je od 1. 1.  2022 do 31.3.2022, splatnost zálohové úhrady je do 31.3.2022 .  Do náhradní MŠ  se přihlašujte  u ředitelky své kmenové mateřské školy do 25.3. 2022. Obdržíte žádost o přijetí, kterou sami odevzdáte ve vybrané  MŠ.  Následně obdržíte pokyny k platbě a po zaplacení zálohové úhrady obdržíte Rozhodnutí o přijetí dítěte. Kritéria přijetí jsou shodná s kritérii pro běžný zápis – věk dítěte, bydliště, sourozenec v dané MŠ.

Zálohová úhrada   pro náhradní MŠ  bude stanovena podle podmínek jednotlivých škol  – stravné c 41 (42)Kč/den podle skutečné docházky a nevratné školné cca 213 Kč / týden.  Školné se vrací pouze v případě, že dítě nenastoupí z důvodu onemocnění, potvrzeného lékařem.  Rodič může žádost zrušit emailem, písemně nebo datovou schránkou zrušit do 31. 5. 2022 a zálohová úhrada bude vrácena na účet do 30. 6. 2022.

Do MINIMATEŘINKY DDM Větrník a příměstských táborů se přihlašujte PŘÍMO   na www.ddmliberec.cz

Zálohová úhrada DDM Větrník  cca 1.800,-Kč / týden                                                             

Bližší informace u ředitelky školy Jaroslavy Kalinové

 

!!Důležité sdělení pro rodiče!!

Vážení rodiče,

 

vzhledem k dalšímu výskytu pozitivity testovaných dětí bude znovuzahájení provozu pro děti s platným negativním PCR testem 22.11.2021.

Děti, které nemají platný PCR test jsou povinné dodržet karanténu do 22.11.2021 včetně (děti, jejichž rodiče byli informováni telefonicky 17.11.2021 se vztahuje karanténa bez  PCR testu do 25.11.2021 včetně, pokud budou mít PCR test mohou přijít také 22.11.2021 do MŠ).

Nadále platí, že v případě pozitivního PCR testu neprodleně kontaktujte ředitelku školy (737752515).

 

Z důvodu velkého výskytu nákazy jsme nuceni zrušit odpolední setkání s rodiči ( tvořivá odpoledne i besídku).

Dodržujte hygienická opatření (nošení respirátorů v prostorách MŠ a pobývejte na dobu nezbytně nutnou). 

Jaroslava Kalinová

ředitelka MŠ

Náměty pro rodiče na distanční výuku

Milé děti, vážení rodiče

i přes nastalou situaci vám přejeme hezké podzimní dny a doufáme, že jste zdraví.

Počasí přeje hezkým podzimním procházkám a spoustě zajímavých aktivit, které mohou vám i vašim dětem ukrátit dlouhé chvíle.

Nabízíme vám krátký seznam námětů na zábavné vzdělávací aktivity:

 • sběr listí (počítání, porovnávání, třídění, pojmenování stromů), skládání obrázků z listí
 • pouštění draka, sledování síly a směru větru
 • hra na televizní meteorology (s dětmi ve školce každé ráno sledujeme, jaké venku panuje počasí, umíme ho vypozorovat a pojmenovat)
 • hra na vesmír (velmi oblíbená hra, děti simulují pohyb planet ve vesmíru- míček drží dvěma vařečkami a ,,putují po vesmíru“, pozor- planeta se nesmí vychýlit z oběžné dráhy ani se zřítit do černé díry…)
 • hra na mimozemšťany- Na jiné planetě se hovoří zcela jinou řečí.

Mladší mimozemšťané oddělují jednotlivé slabiky (PLA-NE-TA) a ti starší dokonce na jednotlivé hlásky (P-L-A-N-E-T-A). Zkuste chvilku mluvit jako mimozemšťané

(skládejte a rozkládejte pouze jednotlivá slova), je to legrace.

 • pokud to počasí dovolí, pozorujte Měsíc, jak dorůstá a couvá.
 • kreslení, vystřihování geometrických tvarů, skládání obrázků z geom. tvarů

Mějte se zatím hezky a udržte si dobrou náladu.

My už se na vás moc těšíme.

kolektiv MŠ Čtyřlístek

Chlapci internátu pouštěli draka

 

Informace od KHS

 

Vážení rodiče,

dle poslední informace KHS Vám nepřijde sms pro registraci. Žádanky vydala KHS a po registraci se spárují s Vaší žádostí.

V případě pozitivního testu neprodleně informujte ředitelku MŠ (mob.737752515).

Snad vše dobře dopadne (jako v minulých karanténách).

Těšíme se na shledání, zdraví Vás i děti kolektiv MŠ.

 

 

Upozornění pro rodiče

 

Informace pro rodiče dětí z Mateřské školy „Čtyřlístek“, Liberec v souvislosti s výskytem COVID-19 pozitivní osoby

 

V nejbližších dnech obdržíte SMS, ve které bude uveden odkaz na sebetrasovací formulář, který prosím vyplňte. Pokud zvládnete sami vše vyplnit, včetně vystavení žádanky na PCR test pro Vaše dítě, nebude Vás již nikdo z naší strany kontaktovat.

 

Je nutné, abyste si pro své dítě sami udělali rezervaci na PCR odběr ve Vámi vybraném odběrovém místě. Toto se provádí v rezervačním systému vybraného odběrového místa, které najdete např. zde: https://testovani.uzis.cz/

 

Výsledky PCR testu byste měli obdržet formou SMS zprávy v den testu večer, případně následující den, nejpozději však do 48 h. Potvrzení o výsledku testu je možné si stáhnout ze stránky www.ocko.uzis.cz.

Postup bude následující:

 • pokud bude test pozitivní: pozitivní dítě bude muset zůstat v min. 14 ‑ denní izolaci. Jeho zákonný zástupce by měl být kontaktován Krajskou hygienickou stanicí nebo Národním externím trasovacím call centrem, kdy mu bude mu vysvětlen další postup, včetně nařízení karantény nejbližším kontaktům.
 • pokud bude test negativní: takové dítě do konce nastavené karantény musí zůstat doma, a pokud se v této době u něj neprojeví žádné klinické příznaky onemocnění, karanténa se posledním dnem ukončí a následující den může dítě zpět do školy/kroužků/běžného režimu.

 

Podle aktuálně platných mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví karanténa není nařizována osobám/dětem, které mají více jak 14 dní po druhé dávce očkování nebo jsou ve lhůtě do 180 dnů od prožitého onemocnění – v těchto případech přesto doporučujeme absolvovat kontrolní PCR test (také mezi 5. až 7. dnem od posledního kontaktu).

Shrnutí:

 • Karanténa pro Vaše dítě je nastavena do: s testem do 17. 11. 2021/ bez testu do 22. 11. 2021 včetně
 • PCR test provést nejlépe v termínu: 15.11. 2021, ale lze i později
 • Pro osoby s ukončeným očkováním nebo po prožití COVID-19 do 180 dnů neplatí povinnost karantény, ale je doporučen PCR test.

 

Děkujeme Vám za spolupráci a v případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na tel: 485 253 157.

                                                                                              

                                                                                                            Mgr. Petra Machková

                                                                                                  rada oddělení hygieny dětí a mladistvých