Horská 166/27

Nezařazené

Kalendář akcí – červen 2020

3.6. projektové dopoledne na téma: „logopedická prevence“

 

10.6. projektové dopoledne na téma: „pohybové aktivity

 

17.6. projektové dopoledne na téma: „zpívánky“,,

deti - DDM Třinec

 

 

 

9.6. rozloučení s „předškoláky“, šerpování. Dopoledne, letos bohužel bez rodičů.

 

How to say goodbye in Japanese - Lingual Ninja! - Japanese Lessons ...

Zápis pro předškolní vzdělávání 2020/2021

Zápis pro předškolní vzdělávání do mateřských škol pro školní rok 2020/2021

Zápis do MŠ „Čtyřlístek“ pro školní rok 2020/201 bude probíhat v době nouzového opatření od 11.5.- 13.5.2020 v následujícím režimu.

Ÿ Žádosti můžete vložit do poštovní schránky na MŠ Horská 166/27

Ÿ Zaslat můžete datovou schránkou (xpqkqc7)

Ÿ Doporučenou poštou (na adresu: Mateřská škola „Čtyřlístek“, Horská 166/27, Liberec 14,46014)

Ÿ E mailem: ms30.lbc@volny.cz

 

Nezapomeňte žádost podepsat, doložit originál potvrzení od lékaře o povinném očkování a kopii rodného listu.

Nestačí doložit kopii očkovacího průkazu, tím by se ředitelka MŠ dostala do rozporu se zákonem. (Netýká se dětí v posledním roce školní docházky).

 

Ÿ Pokud budete potřebovat žádost konzultovat, volejte na mob. 737752515, domluvíme si přesný čas.

 V tomto případě přineste s sebou žádost, potvrzení o povinném očkování, originál rodného listu dítěte a svůj občanský průkaz.