Mateřská škola "Čtyřlístek" Liberec

Horská 166/27

Zápis pro předškolní vzdělávání 2020/2021

Zápis pro předškolní vzdělávání do mateřských škol pro školní rok 2020/2021

Zápis do MŠ „Čtyřlístek“ pro školní rok 2020/201 bude probíhat v době nouzového opatření od 11.5.- 13.5.2020 v následujícím režimu.

Ÿ Žádosti můžete vložit do poštovní schránky na MŠ Horská 166/27

Ÿ Zaslat můžete datovou schránkou (xpqkqc7)

Ÿ Doporučenou poštou (na adresu: Mateřská škola „Čtyřlístek“, Horská 166/27, Liberec 14,46014)

Ÿ E mailem: ms30.lbc@volny.cz

 

Nezapomeňte žádost podepsat, doložit originál potvrzení od lékaře o povinném očkování a kopii rodného listu.

Nestačí doložit kopii očkovacího průkazu, tím by se ředitelka MŠ dostala do rozporu se zákonem. (Netýká se dětí v posledním roce školní docházky).

 

Ÿ Pokud budete potřebovat žádost konzultovat, volejte na mob. 737752515, domluvíme si přesný čas.

 V tomto případě přineste s sebou žádost, potvrzení o povinném očkování, originál rodného listu dítěte a svůj občanský průkaz.