ul. Markova

Nezařazené

Informace k provozu MŠ do 10. ledna 2021

INFORMACE K PROVOZU MŠ OD 27. PROSINCE 2020 DO 10. LEDNA 2021 (dle nařízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy)

 

— Provoz mateřských škol (včetně mateřských škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona) je zachován jako doposud, tedy za dodržení provozních pravidel podle Manuálu.

— Děti a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky.

— Vstup třetích osob (mimo dětí a zaměstnanců) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.

 

 

 

 

Informace pro rodiče

Děkujeme všem rodičům za spolupráci v době karantény MŠ.

Testy nám dopadly dobře, proto dle informací KHS můžeme provoz obnovit 23.11.2020.

Přivádějte děti bez příznaků virového onemocnění, v případě podezření, kontaktujte svého obvodního lékaře nebo  KHS.

Při výskytu neprodleně kontaktujte mateřskou školu.

 

 

KARANTÉNA

MŠ Markova se uzavírá ke dni 12.11.2020 dle nařízení Krajské hygienické stanice v Liberci, z důvodu karantény (Covid-19) do odvolání.

 

Děti, které navštěvovaly MŠ v době od 4.11.2020 jsou povinné se podrobit testu na Covid-19.

Dne 12.11.2020 přijďte se svými dětmi v době od 9,45-10,00 do MŠ, kde bude probíhat testování.