ul. Markova

Zápis pro předškolní vzdělávání do mateřských škol pro školní rok 2021 / 2022

Zápis pro předškolní vzdělávání do mateřské školy „Čtyřlístek“ pro školní rok 2021 / 2022 probíhá jako v předešlých letech přes webový portál na adrese:

https://zapisydoskol.liberec.cz/

 

Na portále se seznámíte s kritérii pro přijetí dětí do MŠ včetně bodových hodnot a dalšími informacemi. Na území města Liberec je zřízen jediný obvod.

Zápis do MŠ „Čtyřlístek“ pro školní rok 2021/2022 bude probíhat v době od 10.5.- 13.5.2021 v následujícím režimu.

Ÿ Žádosti můžete vložit do poštovní schránky na MŠ Horská 166/27, Markova 1334/10.

Ÿ Zaslat můžete datovou schránkou (xpqkqc7)

Ÿ Doporučenou poštou (na adresu: Mateřská škola „Čtyřlístek“, Horská 166/27, Liberec 14,46014)

Ÿ E mailem: ms30.lbc@volny.cz

 

Nezapomeňte žádost podepsat, doložit  potvrzení od lékaře o povinném očkování ( pokud se budete rozhodovat mezi více MŠ budete dokládat originál do dané MŠ, kde budete přijati) a kopii rodného listu.

Nestačí doložit kopii očkovacího průkazu, tím by se ředitelka MŠ dostala do rozporu se zákonem. (Netýká se dětí v posledním roce školní docházky).

 

Od 14.5.2021 můžete sledovat v portálu umístění – zadáním čísla pojištěnce. Pokud budete pod čarou, nebude to v prvních dnech definitivní, místa se budou uvolňovat dle preferencí MŠ.

 

Pokud budete potřebovat žádost konzultovat, volejte na mob. 737752515, domluvíme si přesný čas, ráda Vám zodpovím Vaše dotazy.

V tomto případě přineste s sebou žádost, potvrzení o povinném očkování, originál rodného listu dítěte a svůj občanský průkaz.

Těší se na Vás kolektiv mateřské školy „Čtyřlístek“.