ul. Markova

tiskovamluvci

Zápis pro předškolní vzdělávání 2020/2021

Zápis pro předškolní vzdělávání do mateřských škol pro školní rok 2020/2021

Zápis do MŠ „Čtyřlístek“ pro školní rok 2020/201 bude probíhat v době nouzového opatření od 11.5.- 13.5.2020 v následujícím režimu.

Ÿ Žádosti můžete vložit do poštovní schránky na MŠ Horská 166/27

Ÿ Zaslat můžete datovou schránkou (xpqkqc7)

Ÿ Doporučenou poštou (na adresu: Mateřská škola „Čtyřlístek“, Horská 166/27, Liberec 14,46014)

Ÿ E mailem: ms30.lbc@volny.cz

 

Nezapomeňte žádost podepsat, doložit originál potvrzení od lékaře o povinném očkování a kopii rodného listu.

Nestačí doložit kopii očkovacího průkazu, tím by se ředitelka MŠ dostala do rozporu se zákonem. (Netýká se dětí v posledním roce školní docházky).

 

Ÿ Pokud budete potřebovat žádost konzultovat, volejte na mob. 737752515, domluvíme si přesný čas.

 V tomto případě přineste s sebou žádost, potvrzení o povinném očkování, originál rodného listu dítěte a svůj občanský průkaz.

Podpora výuky na dálku

Vážení rodiče,

 

Vzhledem k tomu, že jsme se ocitli v nelehké situaci, trávíte s dětmi více času. Máte možnost si s dětmi více povídat, pozorovat jejich pokroky a radovat se z nich.

Není vhodné děti cíleně „učit“ a zatěžovat je předkládáním pracovních listů.

 

Nabízíme Vám naše doporučení:

– povídejte se s dětmi, vyprávějte

– zapojujte děti do běžných domácích činností (úklid, péče o květiny, zvířata, kdo máte zahrádku, zapojujte je do prací na zahradě,…)

– dbejte na pravidelný režim

– podporujte rodinné rituály ( čtěte dětem před spaním pohádku, vítání a loučení, oslava tradic,…)

– zapojujte se s dětmi do hry (námětové hry – hry „na něco“, stavebnice, skládanky,…)

– dětem čtěte každý den, o přečteném si povídejte, veďte rozhovor nad obrázky, děti Vám mohou nakreslit na základě přečtené pohádky obrázek,…

– společně zpívejte, kreslete, malujte, modelujte (dbejte na správný úchop tužky, vhodné jsou trojhranné pastelky), hrajte společenské hry,…)

– nezapomínejte na pohybové aktivity

– logopedické říkanky, které vedou ke správné výslovnosti, rozvoji slovní zásoby,…

– veďte děti k samostatnosti (zejména při oblékání, jídle), zvýšený důraz na hygienu rukou!!!)

– pokud vám děti kladou otázky na současnou situaci, poskytněte jim přiměřené informace, děti se potřebují orientovat v tom, co se kolem nich děje

 

Dětství je krátké, jedinečné, neopakovatelné. Tento čas nám umožňuje, zamyslet se: co je pro nás důležité.

Děti si to rozhodně zaslouží a to nejen v době nouzového stavu.

 

Na těchto odkazech můžete čerpat náměty:

 

Weby pro učitele i rodiče o předškolním vzdělávání:

Výtvarné a tvořivé činnosti:

 

Kolektiv MŠ „Čtyřlístek“ zdraví všechny děti, rodiče, prarodiče a ostatní.

Snad se v tomto školním roce ještě setkáme.

Fototapeta Zelený čtyřlístek na bílém pozadí. • Pixers® • Žijeme ...

PLATBY ZA ŠKOLNÉ

Vážení rodiče,

 

od měsíce dubna 2020 si můžete pozastavit platby. Po dobu uzavření MŠ  nebudete platit školné, měsíc březen bude ponížen o částku 297,-Kč v konečném vyúčtování k 31.8.2020.

Jaroslava Kalinová ředitelka MŠ

 

 

 

 

!!! Informace o přijímání dětí do MŠ od 17. 3. 2020 !!!

 

 

Vážení rodiče,

 

statutární město Liberec rozhodnutím krizového štábu zavírá své mateřské školy pro běžnou veřejnost.

S platností od úterý 17. března 2020 budou na dobu neurčitou k předškolnímu vzdělávání přebírány už jen děti rodičů těchto profesí:

–          zaměstnanci bezpečnostních sborů,

–          zaměstnanci obecní policie,

–          zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,

–          zaměstnanci poskytovatelů sociálních služeb (zejména pak služeb sociální péče a služeb sociální prevence dle zák. 108/2006 Sb. zákon o sociálních službách),

–          zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

–          příslušníci ozbrojených sil.

Děti rodičů výše vytčených profesí se zatím budou scházet ve svých domovských mateřských školách, podle jejich celkového počtu je pak lze v dalších dnech dislokovat do menšího počtu škol.

 

Děkujeme za pochopení.

Jaroslava Kalinová

ředitelka MŠ Čtyřlístek

 

Kalendář akcí – březen 2020

 Informace o plavání

2.3. Sanitární den – v bazénu zavřeno.

9.3. – plavání odpadá – jarní prázdniny.

 16.3., 23.3., 30.3. – jdou děti ze 3.třídy na plavání.

Image result for plavání

 

 

3.3. Karneval – bude připravena zábava a přehlídka v maskách. Prosíme, děti si oblékněte v šatně do masek. Děkujeme. 40,- placeno z kulturního fondu.

Image result for karneval

 

 

2.třída 

4.3.  Jdeme do solné jeskyně.

Image result for solná jeskyně

 

 

 

5.3. Muzikoterapie – hra na hudební nástroje pod vedením lektora. 50,- placeno z kulturního fondu.

Image result for hudební nástroje animované

  2.třída

18.3. – jdeme do solné jeskyně.

Image result for solná jeskyně

 

 

 

24.3.2020 od 16 hodin konzultační hodiny s rodiči předškoláků Image result for konzultační hodiny

 

 

24.3. Divadlo Koloběžka s pohádkou: „Ježibaba Kolobajzna slaví Velikonoce“

Image result for ježibaba kreslená