Horská 166/27

Zápis do předškolního vzdělávání na školní rok 2022/2023

Zápis pro předškolní vzdělávání do mateřské školy „Čtyřlístek“ pro školní rok 2022/2023 probíhá jako v předešlých letech přes webový portál na adrese:

https://zapisyms.liberec.cz/

Na portále se seznámíte s kritérii pro přijetí dětí do MŠ včetně bodových hodnot a dalšími informacemi. Na území města Liberec je zřízen jediný obvod.

  1. Fáze – vydávání žádostí 19.4. – 9.5.2022
  2. Fáze – podávání žádostí – 10.5.2022
  3. Fáze – vyhodnocování – od 18.5.2022 můžete sledovat v portálu umístění – zadáním čísla pojištěnce. Pokud budete pod čarou, nebude to v prvních dnech definitivní, místa se budou uvolňovat dle preferencí MŠ.

Zápis do MŠ „Čtyřlístek“ pro školní rok 2022/2023 bude probíhat v době 10.5.2022 v následujícím režimu.

Ÿ Osobním podáním na MŠ Horská 166/27 – v době 9,00 – 16,00 hodin

Ÿ Žádosti můžete vložit do poštovní schránky na adresu Horská 166/27, Liberec 14, 46014 (pro obě pracoviště) nebo Markova 1334/10

Ÿ Zaslat můžete datovou schránkou (xpqkqc7)

Ÿ Doporučenou poštou (na adresu: Mateřská škola „Čtyřlístek“, Horská 166/27, Liberec 14,46014)

Ÿ E mailem: ms30.lbc@volny.cz

Nezapomeňte žádost podepsat, doložit  potvrzení od lékaře o povinném očkování ( pokud se budete rozhodovat mezi více MŠ budete dokládat originál do dané MŠ, kde budete přijati), dále je třeba doložit kopii rodného listu a doklad o trvalém pobytu.

Nestačí doložit kopii očkovacího průkazu, tím by se ředitelka MŠ dostala do rozporu se zákonem. (Netýká se dětí v posledním roce školní docházky).

Pokud budete potřebovat žádost konzultovat, volejte na mob. 737752515, domluvíme si přesný čas, ráda Vám zodpovím Vaše dotazy.

V tomto případě přineste s sebou žádost, potvrzení o povinném očkování, originál rodného listu dítěte a svůj občanský průkaz.

Těší se na Vás kolektiv mateřské školy „Čtyřlístek“.

Výsledek obrázku pro přijímání dětí do mš