Mateřská škola "Čtyřlístek"

ul. Markova

Kalendář akcí – červen 2020

 

2.6. projektové dopoledne na téma: „logopedická prevence“

8.6. projektové dopoledne na téma: „pohybové aktivity

15.6. projektové dopoledne na téma: „zpívánky“,,

Prosíme rodiče, aby v tyto projektové dny přivedli děti do 7:45. Děkujeme.

 

deti - DDM Třinec

17. 6. dopoledne – loučení s předškoláky (šerpování), bohužel bez účasti rodičů.

How to say goodbye in Japanese - Lingual Ninja! - Japanese Lessons ...

 

 

 

19.6.2020 Společné fotografování ke konci školního roku. Prosíme děti přiveďte do 8hodin. Děkujeme.

Fotografování dětí |

 

Zápis pro předškolní vzdělávání 2020/2021

Zápis pro předškolní vzdělávání do mateřských škol pro školní rok 2020/2021

Zápis do MŠ „Čtyřlístek“ pro školní rok 2020/201 bude probíhat v době nouzového opatření od 11.5.- 13.5.2020 v následujícím režimu.

Ÿ Žádosti můžete vložit do poštovní schránky na MŠ Horská 166/27

Ÿ Zaslat můžete datovou schránkou (xpqkqc7)

Ÿ Doporučenou poštou (na adresu: Mateřská škola „Čtyřlístek“, Horská 166/27, Liberec 14,46014)

Ÿ E mailem: ms30.lbc@volny.cz

 

Nezapomeňte žádost podepsat, doložit originál potvrzení od lékaře o povinném očkování a kopii rodného listu.

Nestačí doložit kopii očkovacího průkazu, tím by se ředitelka MŠ dostala do rozporu se zákonem. (Netýká se dětí v posledním roce školní docházky).

 

Ÿ Pokud budete potřebovat žádost konzultovat, volejte na mob. 737752515, domluvíme si přesný čas.

 V tomto případě přineste s sebou žádost, potvrzení o povinném očkování, originál rodného listu dítěte a svůj občanský průkaz.

Podpora výuky na dálku

Vážení rodiče,

 

Vzhledem k tomu, že jsme se ocitli v nelehké situaci, trávíte s dětmi více času. Máte možnost si s dětmi více povídat, pozorovat jejich pokroky a radovat se z nich.

Není vhodné děti cíleně „učit“ a zatěžovat je předkládáním pracovních listů.

 

Nabízíme Vám naše doporučení:

– povídejte se s dětmi, vyprávějte

– zapojujte děti do běžných domácích činností (úklid, péče o květiny, zvířata, kdo máte zahrádku, zapojujte je do prací na zahradě,…)

– dbejte na pravidelný režim

– podporujte rodinné rituály ( čtěte dětem před spaním pohádku, vítání a loučení, oslava tradic,…)

– zapojujte se s dětmi do hry (námětové hry – hry „na něco“, stavebnice, skládanky,…)

– dětem čtěte každý den, o přečteném si povídejte, veďte rozhovor nad obrázky, děti Vám mohou nakreslit na základě přečtené pohádky obrázek,…

– společně zpívejte, kreslete, malujte, modelujte (dbejte na správný úchop tužky, vhodné jsou trojhranné pastelky), hrajte společenské hry,…)

– nezapomínejte na pohybové aktivity

– logopedické říkanky, které vedou ke správné výslovnosti, rozvoji slovní zásoby,…

– veďte děti k samostatnosti (zejména při oblékání, jídle), zvýšený důraz na hygienu rukou!!!)

– pokud vám děti kladou otázky na současnou situaci, poskytněte jim přiměřené informace, děti se potřebují orientovat v tom, co se kolem nich děje

 

Dětství je krátké, jedinečné, neopakovatelné. Tento čas nám umožňuje, zamyslet se: co je pro nás důležité.

Děti si to rozhodně zaslouží a to nejen v době nouzového stavu.

 

Na těchto odkazech můžete čerpat náměty:

 

Weby pro učitele i rodiče o předškolním vzdělávání:

Výtvarné a tvořivé činnosti:

 

Kolektiv MŠ „Čtyřlístek“ zdraví všechny děti, rodiče, prarodiče a ostatní.

Snad se v tomto školním roce ještě setkáme.

Fototapeta Zelený čtyřlístek na bílém pozadí. • Pixers® • Žijeme ...