ul. Markova

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

3 – 6ti leté děti:   stravné – 960,- Kč a školné – 970,- Kč

sedmileté děti:   pouze stravné –  1020,- Kč

děti s odkladem školní docházky (sedmileté) : stravné – 1020,- Kč a školné – 970,- Kč 

Číslo účtu pro zasílání plateb: 5459152/0800